Nago fundament pro ett barkraftig relation vilar kungen aktning, lyhordhet, intresse samt deltagande

Nago fundament pro ett barkraftig relation vilar kungen aktning, lyhordhet, intresse samt deltagande

Att kommunicera borjar med lyhordhet sta sina egna och varandras emotioner samt behov

Det innebara att ifall tv befinner si trygga tillsammans varandra, odla finns sakerhet exakt ino lyhordhet, engagemang samt deltagand. For att fortydliga odl kan trygghet yttra sig i form itu forsavitt “jag kan lita pa att n finns pro jag, aven emeda jag krisar eller dessutom emedan mi kanner mig ful”.

Det utspela ifall ett dans. I den dans saso paren delar med varandra ar det it storsta tyngd att avsluta upp, samt uppsnappa varandra emeda dansen promenerar ino otakt. Om nago part dansar tango sam den andra vill bugga sa blir det sjalvklart inte ett dans inom samklang. Ifall da parterna https://kissbrides.com/sv/lettiska-kvinnor/ borjar kamp ifall vilka kli saso ar sann -dragkamp- sjalv har ratt- tanket blir det stora dilemma.

Hos de tva sjalv moter som upplever denna dragkamp, moter sjalv ideligen nagon olikhet va det innefatt vikten utav mental och kroppsli deltagand. Jag upplever att vi saso individer lagger skild massa utbredd det sexuella sam daribland ett samband. Stav nago andel befinner si den kanalen forgott flexibel och lattatkomlig-spontan, sta andra behovs fa forberedelser-respondent.

Ett annan perrong sasom mojliggor nargangen (menta sam kroppslig) utdragen forhallande befinner si saken dar egna sjalvkannedomen. Va behover mig, hur sa vill mig sam underben kan jag skapa? Vad kan sjalv ick sam underbe vill mig ej bega. Villig vilket fason havdar sjalv o bekraftar sjalv ja solo? Nago sporja som ar finemang att fororsak sig sjalv befinner si – det genom att fodra alternativt genom att onska sasom mi anser eller tanker det ha?

En relation innehalle manga nivaer, det individuella invartes, det exter, det mellanmanskliga, det samhalleliga mm samt att ino alltsammans det har behover det vara ett vordna pro skiljaktighet sam behov. Det befinner sig det saso befinner sig nycklarna at en beprovad forhalland.

For att klara av besta lyhorda behover vi besta ta notis kungen varandra

N kan begynna tillsammans att inte scrolla kungen din telefon nar din delagare snackar tillsamman de och istallet visa deltagand ino samtalen.

En ovrigt fason befinner si att indikera att du lagger etikett mot din partners humo vi att redogora va n titta. Omgivning, intimitet sam vidroring ar superviktigt. Att finnas nargangen involverar bade saken dar muntliga kommunikationen samt den fysiska beroringen. Att vara fysiskt tatt en vi tycker om signalerar forsakra. Sam att paverka varandra kan prat hur sa vi kanner, vill och saknar postum mer an glos.

En rad ar att nar du kommunicerar med ord ifall tidevar behov befinner sig att konversera inom jag-form. “Jag behover att du…” jamfort med “Du gor aldrig…”. Det befinner si likasa betydelsefullt att forsta att kanslor sam behov varierar kvar tid. Foljaktligen behover du for jamnan existera fragvis villi din delagare. Dar befinner sig lyhordheten omigen it storsta vikt. Det kan kannas sarbart att kackla om tryta egna behov, att frilagga sig, skada det ar betydelsefullt darfor at klara av finnas till i narheten av nago annan person.

Forsavit n uppg det engelska ordet intimacy sakt kan n nastan hora att det betyder “in to me see”, kolla in inom mej. Att exponera samt bliv sedd ino ditt innersta promenerar blott forsavitt n aktivt delar hur ni kanner och underbe saso hander i dej. For vissa befinner sig det ha enklare annu forut andra, det kan bero pa vilka erfarenheter ni age fatt i fordom relationer.

Inova kungen att bevaka hur n reagerar ino annorlunda situationer – utan att doma dej jag sta hurdan n reagerar. Villi odl fason okar ni din sjalvkannedom vilket gor att du lattare kan skriva om hurdan n age det. Vill du bliv forbattrin villi att fatta de sjalv samt din kompanjo sa kan ni studera grimas skrif Lust & avsmak.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu Quý khách có yêu cầu tư vấn giải pháp vui lòng liên hệ 0972146634 – 0383122898 để được hỗ trợ nhanh nhất hoặc chia sẻ thông tin của Quý khách và doanh nghiệp với chúng tôi .